Handelsbetingelser
Jeg gør meget ud af at der er styr på tingene når du handler eller samarbejder med mig. Det gælder alt det der vedrører det produkt vi har aftalt, men gælder også det rent juridiske. Af samme årsag har jeg nedskrevet alle de ting du er enig med mig i, når du handler med mig. Det meste giver sig selv og opfattes, i mine øjne, som helt almindelig god stil.

Læs venligst mine handelsbetingelser igennem, og hold dig ikke tilbage med at kontakte mig på info@jesperwestmark.com, hvis der er noget du ikke er enig med mig i.

Ved køb af online forløb
Når du køber et online forløb hos Jesper Westmark, så forpligter du dig samtidig til ikke på nogen vis uddele materiale eller lignende til personer, som ikke har købt forløbet. Hvis du gør dette, så er Jesper  berettiget til at kræve et erstatningskrav. Se mere nedenfor.

Brugs- og ejendomsret
Kunden opnår den fulde brugsret til det pågældende indhold og skabeloner.
Kunden skal i nærværende forstås som den person der erhverver ydelsen, enten igennem firma eller som privatperson. Erhverves indholdet af en virksomhed vil brugsretten til ydelsen alene følge den specifikke erhverver der knyttes som kontaktperson for virksomheden ved erhvervelsen. Ved en virksomheds køb af produktet er det derfor ikke tilladt internt i virksomheden at videredistribuere indholdet til ansatte eller medejere idet dette vil ses som et brud på handelsbetingelserne. Ønskes produktet at blive benyttet af flere personer i samme virksomhed/juridiske enhed skal der rettes henvendelse for anmodning om tilbud på udstedelse af flere licenser.

Har en virksomhed eller privatperson forud for indhentelse af tilbud på udstedelse af flere licenser allerede overtrådt reglerne for videredistribuering forbeholder udstederen sig at fakturere virksomheden for en ny licens idet dette ses som brud på handelsbetingelserne. Der henvises til afsnittet “Ved køb af online forløb”
Kunden har herunder tilladelse til at gøre følgende:

  • Elektronisk lagre det oprindelige indhold/skabelon til eget senere brug.
  • Evt. udskrive det oprindelige dokument/skabelon til eget brug.
  • Tilrette skabelonerne til den givne situation samt udskrive denne/disse version(er).

Kunden må ikke overdrage pågældende indhold/skabelon til andre, videredistribuere det på internettet eller i anden elektronisk form eller i trykte (papir-)udgaver uden forudgående tilladelse.

Kunden er under ingen omstændigheder berettiget til at videredistribuere dokumenter og/eller skabeloner.

Indtægtsfraskrivelse
Du skal kunne nikke genkendende til, at vi fraskriver os alt ansvar fra hvorvidt kursister får succes ved at opnå kunder herigennem indtægt. Dette gøres af respekt for Jespers onlineforløb.

Alle indtjening – og indkomsteksempler på henholdsvis hjemmeside og mentorforløb, er udelukkende et estimat for, hvad der er realistisk at opnå. Der er ingen forsikring for, at du vil kunne efterleve eksemplerne, men de er dog meget realistiske.

Vi tager intet ansvar for eventuelle økonomiske tab, du skulle få ved brug af Kaspers produkt, uagtet vi synes prisen er meget retfærdig holdt op mod værdien heraf.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist som måtte udspringe af disse betingelser eller samhandel mellem parterne i øvrigt skal anlægges ved retten i København. Tvisten skal afgøres efter dansk ret.